پاورپوینت آمار ایدز

پاورپوینت آمار ایدز

پاورپوینت آمار ایدز

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

قابل ویرایش 47 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها
اپيدميولوژي

33 ميليون اچ آي وي مثبت

25 ميليون فوت

4 ميليون سالانه

روزانه 8000 نفر جديد

اروپاي غربي وآمريكا سالي 21000 نفر

زنان50%

زنان 2.5برابر بيشتر

در برخي كشورهاي آفريقائي نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني بدليل ازدياد بيماران مبتلا به ايدز در حال متلاشي شدن است .

در زيمبابوه 50 درصد از تختهاي بيمارستاني توسط بيماران مبتلا به ايدز و عوارض ناشي از آن اشغال گرديده است . 

 

فهرست مطالب و اسلایدها

اپيدميولوژي

تعداد افراد مبتلا در زمان (تا3سال پيش)

ميزان اشغال تخت هاي بيمارستاني بدليل ايدز در زيمبابوه

درصد كل بودجه وزارت بهداشت كه صرف درمان موارد ايدز ميشود.

تعداد كودكان به جاي مانده از ايدز در آفريقاي جنوبي (2010 – 1990)

زنان واچ آي وي

مراحل همه گيري HIV/AIDS در کشورها

نسبت موارد مبتلا به اچ آی وی گزارش شده (در صد هزار نفر) تا تاريخ 1386/10/1

آیا خطر گسترش بیماری در خراسان جدیست؟

سیر همه گیری ایدز در جامعه


اینجا هم مشاهده کنید