پاورپوینت گزارش بیهوشی

پاورپوینت گزارش بیهوشی

پاورپوینت گزارش بیهوشی

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 14 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

جزء لازم و ضروری مراقبت بیهوشی

شروع تجویز داروهای بیهوشی از 1846 و ثبت بیهوشی از 1895

برای تجزیه و تحلیل پاسخ های بیمار و انجام اقدام مناسب

مفید بودن مرور گزارش های قبلی برای برنامه ریزی اداره بیهوشی بعدی

مقدم بودن مراقبت از بیمار نسبت به گزارش نویسی

تهیه گزارش در دونسخه یکی برای چارت بیمارستانی و دیگری برای بایگانی خود دپارتمان

استفاده از خودکار مناسب با فشار مناسب

اطلاعات ورقه بیهوشی

نام ، نام خانوادگی، آدرس ، شماره تلفن ، شغل

سن : در بالغین به سال و در شیرخواران به ماه یا روز

قد : به سانتی متر و اغلب تخمینی

وزن : به کیلوگرم و اغلب تخمینی

زمان NPO : سؤال درمورد خوردن و آشامیدن

وضعیت فیزیکی: بر اساس کلاس بندی ASA

تجویز پیش دارو : مقدار، زمان ، طریقه تجویز و اثر پیش دارو ، آیا Sedation  کافی بوده است؟

 

فهرست مطالب و اسلایدها

گزارش بیهوشی

اطلاعات ورقه بیهوشی

چارت بیهوشی

ورقه ثبت ریکاوری


اینجا هم مشاهده کنید