پاورپوینت انواع بیماری های حساسیت بالا

پاورپوینت انواع بیماری های حساسیت بالا

پاورپوینت  انواع بیماری های حساسیت بالا

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 41 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

براساس دو شاخص زير بيماريهاي ازدياد حساسيت را به چهار نوع تقسيم مي كنند:

الف)براساس پاسخ هاي ايمني و مكانيسم هاي ايمنولوژيك كه منجر به آسيب مي شوند

ب)ماهيت و موقعيت آنتي ژن

ازديادحساسيت فوري توسط IgE ايجاد مي شود

ازديادحساسيت نوع II بوسيله آنتي باديهاي ديگري غير از IgE ايجاد مي شود كه مي تواند موجب آسيب وياتغيير در عملكرد طبيعي سلول مي شود

نوع III ازدياد حساسيت ناشي ازرسوب كمپلكسهاي ايمني در بافت ها

نوع IV  ازدياد حساسيت يا نوع تاخيري بوسيله سلولهاي T وماكروفاژها ايجاد مي شود

فهرست مطالب و اسلایدها

Types of hypersensitivity diseases

Hypersensitivity type I

مکانیسم القاء

Immediate hypersensitivity

Mast cell activation

Differentiation of Th2 cells

Mast cells

Eosinophil and Basophil

FcR

‍‍Clinical and pathologic features

فعال شدن ماست سلها

Mediators

(A)Granule contents

1- Biogenic amines

histamine

2-Granule enzymes

3- Proteoglycans

(B)Lipid mediators

Lipid mediators

Lipid mediators

 (C)Cytokines

Eosinophils

Eosinophils

Wheal and Flare reaction

Therapy

Anti IgE as a therapy

RAST(Radioallergo sorbent test) test

RIST(radiolabeled Immunosorbent test)

RAST test or radioallergosorbent

پریک تست


اینجا هم مشاهده کنید