پاورپوینت بیماریهای مدیاستن

پاورپوینت بیماریهای مدیاستن

پاورپوینت بیماریهای مدیاستن

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 43 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

A- محتویات نرمال مدیاستن قدامی :

(1) غده تیموس                                          (2) شریان پستان داخلی

(3) غدد لنفاوی                                          (4) چربی

B- محتویات نرمال مدیاستن میانی:

(1) پریکارد قلب                                        (2) آئورت صعودی و عرضی

(3) SVC و IVC                                        (4) شریان ورید براکیوستالیک

(5) عصب فرنیک و واگ                     (6) تراشه

(7) برشهای اصلی و عروق اصلی ریوی

C- محتویات نرمال مدیاستن خلفی :

(1) آئورت ترولی                                       (2) مری

(3) توراسیک داکت                                    (4) آزیگوسی و همی آزیگوس

(5) غدد لنفاوی

 

فهرست مطالب و اسلایدها

تقسیم بندی آناتومیک

نمای رادیولوژیک

نمای سی تی اسکن

ضایعات تومورال مدیاستن

اقدامات تشخیصی

تومور مارکرها

تکنیک های بیوپسی

مدیاستینوسکوپی

روش استاندارد جراحی

درمان: غیر جراحی

تیموما

نمای رادیوگرافیک

درمان

درمانهای کمکی

سایر تومورها

Neurogenic tumor

Nerve sheath tumors

Teratoma

Seminome

Non-seminomatous germ cell tumor


اینجا هم مشاهده کنید