پاورپوینت مشكلات گوش و حلق و بيني در سالمندان

پاورپوینت مشكلات گوش و حلق و بيني در سالمندان

پاورپوینت مشكلات گوش و حلق و بيني در سالمندان

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 19 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها
نكا تي درمورد طب سالمندان
وجود چند ين بيماري  كه مي تواند روي ارگا نهاي ديگراثراتي ايجادميكند

تظاهرغيرمعمول بيماري ها دراين گروه سني

اهميت افتراق تغيرات ياعلائم خاص ناشي ازپروسه سن باعلامتي غيرمعمول ازيك بيماري

گزارش كمترازحدواقعي مشكلات اين بيماران توسط خودشان ياخانواده ايشان

منظورازدرمان اين گروه عمدتا بهبود عملكرد آنها است

مشكلات گوش وشنوائي درسالمندان

سن روي تمام قسمت هاي گوش يعني گوش خارجي ومياني وداخلي تاثير گذاراست
روي گوش داخلي واضح تر ومشكل زاتر مي باشد

 

فهرست مطالب و اسلایدها

نكا تي درمورد طب سالمندان

مشكلات گوش وشنوائي درسالمندان

پير گوشي

بيماريهاي گوش خارجي ولاله گوش

اختلا لات تعادل در سالخوردگان

علل مربوط به گوش خارجي

علل مربو ط به گوش مياني

علل مربوط به گوش داخلي

كاهش حس بويايي وچشا يي

توده هاي بدخيم بيني وسينوس

بيماريهاي متعددي ارگانهاي فوق را در گير كرده

اختلالات دهان ودندان

مشكلات بلع

بدخيمي هاي سر وگردن


اینجا هم مشاهده کنید