پاورپوینت نماتودهای روده ای

پاورپوینت نماتودهای روده ای

پاورپوینت نماتودهای روده ای

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 55 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

کرم نرم بالغ و کوچک تریشینلا که به ندرت دیده می شود 5/1 میلمیتر طول و 04/0 میلیمتر عرض و کرم ماده 5/3 میلیمتر طول و 06/0 میلیمتر عرض دارد.

 این کرم با خصوصیات زیر مشخص می شود:

 (1) انتهای قدامی باریک با یک دهان گرد و بدون پاپیل

 (2) انتهای خلفی گرد و پهن در جنس ماده و خمیده به طرف شکم با دو زائده دمی در جنس نر

 (3) یک تخمدان منفرد با سوراخ تناسلی در 5/1 قدامی کرم ماده

 (4) یک مجرای گوارشی باریک و کشیده .

 

فهرست مطالب و اسلایدها

ریخت شناسی

چرخه ی زندگی

همه گیر شناسی

آسیب شناسی

نشانه شناسی

تشخیص

بیوپسی عضلات

درمان و پیشگیری


اینجا هم مشاهده کنید