پاورپوینت ابزارهای تأييد و اعتبارسنجی دانش در سيستم های هوشمند

پاورپوینت ابزارهای تأييد و اعتبارسنجی دانش در سيستم های هوشمند

پاورپوینت ابزارهای تأييد و اعتبارسنجی دانش در سيستم های هوشمند

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 32 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

تعريف يك سيستم خبره :

برنامه كامپيوتري هوشمند

استفاده از دانش و رويه هاي استنتاج

مسائل به اندازه كافي مشكل 

نياز به هوش بشر

خصوصيات يك سيستم خبره

امل دانشهاي ساختيافته     

 حقايق، ارتباط، و استنتاج

در ارتباط با يك مهارت

حل مسائل پيچيده  فرد خبره

حل مسائل حداقل با همان كيفيت يك متخصص         

انتظار: مهارت بهتر

قادر به نتيجه گيري و استنتاج

توجه به نحوه دستيابي به راه حل مسأله و تصميم گيري توسط بشر

مجزا بودن دانشهاي ذخيره شده از مكانيزمهاي نتيجه گيري

توانايي تشريح پاسخ       

مكانيزم تشريح

حداقل خصوصيات سيستم خبره 

   سيستم On-Line  واسط كاربر

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

مقدمه اي بر سيستمهاي خبره

تأييد و اعتبارسنجي دانش در سيستم هاي هوشمند

مشكلات تأييد و اعتبارسنجي در سيستم هاي خبره

پارامترهاي ارزيابي ابزارهاي تأييد و اعتبارسنجي دانش

نتيجه گيري

مراجع


اینجا هم مشاهده کنید