پاورپوینت تغذيه و بيماريهای قلبی عروقی

پاورپوینت تغذيه و بيماريهای قلبی عروقی

پاورپوینت تغذيه و بيماريهای قلبی عروقی

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

قابل ویرایش 23 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

رشد زندگي شهرنشيني باعث تغيير الگوي مرگ و مير از بيماري هاي واگير به بيماري هاي غير واگير شده است.

افزايش فزاينده استرس هاي شهري

 كاهش فعاليت بدني به دليل تغيير الگوي زندگي

افزايش چاقي به دليل افزايش رفاه مردم و دسترسي بيشتر به غذا

تغيير الگوي مصرف

ماهی

تاثير مواد غذايی بر کاهش بيماريهای قلبی و عروقی

مصرف روزانه 30 گرم يا 2 وعده در هفته

مصرف روزانه 35 گرم ماهی کاهش 8 – 4 ميليمتر جيوه فشار خون سيستولی و کاهش 3 ميليمتر جيوه فشار دياستولی

خشکبار :

گردو ، بادام ، پسته شامی مصرف روزانه 20 گرم خطر بيماريهای قلبی و عروقی را 35 درصد کاهش می دهد .

ميوه های خشک :

برگه هلو ، انجير و سيب : 20 تا 50 گرم موجب کاهش خطر سکته می شود .

 

فهرست مطالب و اسلایدها

نتايج نامطلوب:

عادات بد غذاي

شناخت گروههاي غذايي بر اساس هرم تغذيه سالم

چربی اشباع و اسيد چرب ترانس

منابع  اسيدهاي چرب غير اشباع

فيبرها

 مهمترين منابع غذايی فيبرهای محلول :

توصیه های انجمن قلب

مصرف پتاسیم (نیاز یک فرد بالغ و سالم 16000-2000 میلی گرم)

مصرف کلسیم (نیاز یک فرد بالغ و سالم 1200-800 میلی گرم)

مصرف منیزیم (نیاز یک فرد بالغ و سالم 400-200 میلی گرم)

توصيههاي مفيد تغذیه ای


اینجا هم مشاهده کنید