پاورپوینت پانكراتيت

پاورپوینت پانكراتيت

پاورپوینت پانكراتيت

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 31 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها
پانكراس

عضوي است در پشت پريتوئن به  طول 20 -12 سانتيمتر

و وزن 120 - 70 گرم سر آن در اري در خلف معده به قسمت ناف طحال امتداد دارد . داراي دو بخش درون ريز و برون ريز است.

 مجراي پانكراس ترشحات بخش درون ريز را در آمپول واتر دئودنوم تخليه مي كند

دور آمپول واتر اسفنگتر  اودي قرار گرفته است كه سرعت ورود ترشحات پانكراس و كيسه صفرا را به داخل دئودنوم كنترل مي كند . آنزيمهاي گوارشي با محتويات پروتئني زياد و مايع سرشار از الكتروليتها ،  ترشحات بخش درون ريز را تشكيل مي دهد .
سكرتين محرك اصلي ترشح بيكربنات و هورمون كوله سيتوكنين پانكروزيمين  ، محرك اصلي ترشح آنزيمهاي گوارشي از پانكراس است.

حجم ترشحات d/cc  2500-1500 و آميلاز براي هضم كربوهيدرات ، تريپسين براي هضم پروتئينها ، ليپاز براي هضم چربيها است .

 

فهرست مطالب و اسلایدها

پانكراس

پانكراتيت( التهاب پانكراس )

پانكراتيت حاد

پانکراتيت مزمن

كوله سيستيت

Gallbladedder کيسه صفرا

کوله سيستيت ( التهاب صفرا )

تظاهرات بالينی سنگ کيسه صفرا

تشخيص

عوامل خطر در ايجاد سنگ کيسه صفرا

مراقبت از خود پس از کوله سيستکتومي لاپاراسکوپي

اداره ي مراقبت پيگيري

پاتوژنز واريس مري خونريزي دهنده


اینجا هم مشاهده کنید