پاورپوینت طراحي نامناسب محيط كار و ناراحتيهاي اسكلتي و عضلاني ناشي از كار

پاورپوینت طراحي نامناسب محيط كار و ناراحتيهاي اسكلتي و عضلاني ناشي از كار

پاورپوینت طراحي نامناسب محيط كار و ناراحتيهاي اسكلتي و عضلاني ناشي از كار

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 46 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها
خمش گردن و چرخش جهت دقت در كار و كنترل كار سبب ايجاد گردن درد مي شود

شانه درد

انجام كار تكراري در بالاتر از حد سر و شانه

وارد آوردن نيرو و انجام كار زماني كه بازو و دستها كاملا از بدن دور شده و فاصله گرفته

بلند كردن بارهاي سنگين بدفعات زياد در زمان طولاني

چكيده اي در مورد كمر درد

با توجه به اينكه يكي از شايعترين بيماريهاي شغلي به بيماريهاي عضلاني اسكلتي بوده و از بين اين گروه از بيماريها كمر درد شايعترين مي باشد لذا پرداختن به اين بيماري از چند نظر ارزشمند مي باشد از جمله:

كمر درد باعث غيبت از كار و بدنبال آن كاهش توليد شده

كمر درد باعث تحميل هزينه اضافي جهت تشخيص و درمان

كمر درد باعث ناتواني فرد در انجام كارهاي لذت بخش مي شود.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

گردن درد

شانه درد

كمر درد

راههاي كاهش ريسك فاكتورهاي كمر درد

رزشهاي لازم براي پيشگيري از كمر

استفاده از كمربند

مچ درد

تونل کارپال

علل سندرم تونل کارپال


اینجا هم مشاهده کنید