پاورپوینت مدیریت ارجاع نمونه هاي بالیني درآزمایشگاههای پزشکی

پاورپوینت مدیریت ارجاع نمونه هاي بالیني درآزمایشگاههای پزشکی

پاورپوینت مدیریت ارجاع نمونه هاي بالیني درآزمایشگاههای پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویراش:22 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

آزمایشگاه ارجاع باید معیارهای واضحی برای نمونه های غیر قابل قبول داشته و شرایط مربوط به " رد نمونه" را مستند کرده و در اختیار آزمایشگاه ارجاع دهنده قرار دهد.اینجا هم مشاهده کنید