پاورپوینت کارمندیابی جذب و گزینش نیروی کاری

پاورپوینت کارمندیابی جذب و گزینش نیروی کاری

پاورپوینت کارمندیابی جذب و گزینش نیروی کاری

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:37 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

آزمونهای سنجش علاقه:

بدیهی است علاقه موجب موفقیت در کار می شود. بنابراین آزمونهای مختلفی برای سنجش علاقه افراد ابداع شده است. از جمله معروفترین این آزمونها به دو آزمون زیر می توان اشاره کرد:

1- آزمون علاقه حرفه ای استرانگ ( اعتبار بالایی دارد)

این آزمون دارای سوالات طیف دار است. که پاسخ به آنها شامل سه حالت بی علاقه، بی تفاوت و علاقمند می شود.

2- آزمون شرح رجحان کودر

در این آزمون پاسخ به سوالات به صورت راست و دروغ تعریف شده است. برای انکه نتایج آزمون معتبر باشد میزان صداقت باید بالا باشد.

 

فهرست مطالب واسلایدها:

سیاستهای کارمند یابی

نیرویابی از خارج از سازمان

روشهای کارمندیابی

استفاده از اضافه کاری

واگذاری کار به منابع خارج از سازمان

مراحل کارمند يابی عبارتند از

کارمند يابی وظيفه کيست؟

جذب

گزینش

گامهای گزینش

اصول اولیه آزمونهای استخدامی

انواع آزمونهای استخدامی

آزمونهای سنجش هوش

آزمونهای سنجش میزان کسب موفقیت

آزمونهای سنجش علاقه

آزمونهای سنجش شخصیت

آزمونهای سنجش آموزش پذیری

اهداف مصاحبه های استخدامی

انواع مصاحبه های استخدامی

مصاحبه همراه با فشار عصبی

سیاستهای مصاحبه

معیارهای گزینش

 


اینجا هم مشاهده کنید