پاورپوینت آموزش و پرورش کشور هلند

پاورپوینت آموزش و پرورش کشور هلند

پاورپوینت آموزش و پرورش کشور هلند

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 15 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

آماده سازي كودكان

  • آماده سازي كودكاني زير 4 سال تحت مسئوليت وزارت بهزيستي ، بهداشت وامور فرهنگي ميباشد.ازسال تحصيلي 1994-1993همه انواع مدارس متوسطه ، با يك دوره سه ساله آموزش پايه شروع مي شود آموزش عمومي جامع پايه كه هيچ وجه تمايز تخصصي بين موضوعات عمومي وتكنيكي ايجاد نمي كند.بسته به دوره آموزوش انتخابي ، ممكن است تا 4 سال طول بكشد. MBOبراي دانش آموزان سنين 16 تا 19سال طراحي گرديده است.كارورزي دانش آموزي 2 تا 3 سال طول مي كشد وكار آموزي پيش رفته دانش آموزي 1 تا 3 سال طول مي كشد.

ارزيابي تحصيلي و ارزيابي عملكرد

  • آكادميك دانش آموزان در همه موضوعات ارزيابي تحصيلي و ارزيابي عملكرد ادامه دارد اين ارزيابي در فواصل قاعده مند  توسط معلم بر اساس همه كارهايي كه در طول يك سال تحصيلي دخيل اند به مرحله اجرا در مي آيد . ازمقياس 1- 10در سيستم نمره دهي استفاده مي شود.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

موقعیت جغرافیایی کشور هلند

پیشینه کشور هلند

مردم

ساختار آموزشي

آماده سازي كودكان

مقطع متوسطه - (WBO) پيش حرفه اي

آموزش عالي - آموزش تخصصي  HBO

آموزش نوین با نوآوری و فنآوری

دانشگاه آیندهوون: یکی از معتبرترین موسسات علمی جهان

نسبت معلمين به دانش آموزان

ارزيابي تحصيلي و ارزيابي عملكرد

ارزيابي تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي

پاورپوینت آموزش و پرورش کشور هلند

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 15 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

آماده سازي كودكان

  • آماده سازي كودكاني زير 4 سال تحت مسئوليت وزارت بهزيستي ، بهداشت وامور فرهنگي ميباشد.ازسال تحصيلي 1994-1993همه انواع مدارس متوسطه ، با يك دوره سه ساله آموزش پايه شروع مي شود آموزش عمومي جامع پايه كه هيچ وجه تمايز تخصصي بين موضوعات عمومي وتكنيكي ايجاد نمي كند.بسته به دوره آموزوش انتخابي ، ممكن است تا 4 سال طول بكشد. MBOبراي دانش آموزان سنين 16 تا 19سال طراحي گرديده است.كارورزي دانش آموزي 2 تا 3 سال طول مي كشد وكار آموزي پيش رفته دانش آموزي 1 تا 3 سال طول مي كشد.

ارزيابي تحصيلي و ارزيابي عملكرد

  • آكادميك دانش آموزان در همه موضوعات ارزيابي تحصيلي و ارزيابي عملكرد ادامه دارد اين ارزيابي در فواصل قاعده مند  توسط معلم بر اساس همه كارهايي كه در طول يك سال تحصيلي دخيل اند به مرحله اجرا در مي آيد . ازمقياس 1- 10در سيستم نمره دهي استفاده مي شود.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

موقعیت جغرافیایی کشور هلند

پیشینه کشور هلند

مردم

ساختار آموزشي

آماده سازي كودكان

مقطع متوسطه - (WBO) پيش حرفه اي

آموزش عالي - آموزش تخصصي  HBO

آموزش نوین با نوآوری و فنآوری

دانشگاه آیندهوون: یکی از معتبرترین موسسات علمی جهان

نسبت معلمين به دانش آموزان

ارزيابي تحصيلي و ارزيابي عملكرد

ارزيابي تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي


اینجا هم مشاهده کنید