پاورپوینت بهبود مستمر

پاورپوینت بهبود مستمر

پاورپوینت بهبود مستمر

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 53 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

بهبود مستمر

  • یک فرایند و یا ابزار  است که قصد دارد یک رشد ثابت و سازگار و بهبود در تمامی قستمهای یک فرایند و یا فرایندها ایجاد کند. بهبود مستمرس، فرایند و امکان بهبود آن را در آینده تضمین می‌کند. وقتی هدف، رشد سازمان و توسعه وترقی ان باشد، شناختن تمامی فرایندها و توسعه  هر یک از مراحل فرایند ضروری است.
  • Six Sigma

شش سيگما يك رويكرد تجاري چندوجهي و همه جانبه است كه به منظور حركت در مسير تعالي سازماني، در صورت بهره گيري درست از آن مي تواند نقش اساسي ايفا كند. اگرچه به ظاهر، يك فرآيند و تفكر آماري را تداعي مي كند ولي به واقع مي خواهد در جاده هاي كيفيت و تعالي از طريق آسيب شناسي متدولوژي، شناسايي نقاط قوت و فرصتهاي بهبود مسير حركت و استقرار سيستم هاي كيفيت را به سمت خطاي صفر ترسيم سازد و هدف عملي آنها رسيدن به سطح كيفيت شش سيگما يعني ¾3/4 خطا در ميليون است. 

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

مقدمه

متدولوژیهای بهبود مستمر

بهبود مستمر و تدريجي با بهره گيري از مشاركت كاركنان

کایزن ، روح کیفیت ژاپنی   

چرخه دمينگ

رويکرد تحول سازماني

توالي و ترتيب اجرا

معيارهاي كليدي براي دستيابي و تداوم بهبود مستمر كدامند؟

نتايج


اینجا هم مشاهده کنید