پاورپوینت روابط عمومي مديران برنده و بازنده

پاورپوینت روابط عمومي مديران برنده و بازنده

پاورپوینت روابط عمومي مديران برنده و بازنده

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:55 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

فعاليت در روابط عمومي نيازمند بهر جوئي از علم و تجربيات عملي مي باشد و عليرغم تمام تلاشهاي صورت گرفته ممكن است نتيجه مورد نظر حاصل نگردد.

 در اين صورت ممكن است شما با باخت و شكست روبرو گرديد اين مقاله خصوصيات و ويژگيهاي مديران برنده و بازنده را از لحاظ رفتاري مورد مقايسه و تحليل قرار مي دهد اميد است كه شما فقط برنده باشيد

 

فهرست مطالب واسلایدها:

برندگان متعهد مي شود

بازندگان وقتي بازنده اي مرتكب اشتباه مي شود مي گويد: «تقصير من نبود»

برندگان هراس برنده از باختن به آن اندازه نيست

بازندگان بازنده از كنار مشكل گذشته و آن را حل نشده رها مي كند.

برندگان   برنده مورد تحسين واقع شدن را به «دوست داشته شدن» ترجيح مي دهد هرچند كه هر دو حالت را مدنظر دارد

بازندگان بازنده مي گويد: «تا بوده همين بوده و تا هست همين است

برندگان برنده گام هاي متعادلي برمي‌دارد

بازندگان بازنده احساس مي كند كه اگر به مردم فرصت داده شود نامهربان

برندگان برنده نسبت به فضاي اطراف

بازندگان بازنده به قضا و قدر ا

برندگان برنده مي داند كه كدام تصميم ها را به طور مستقل بگيرد و كدام يك را پس از مشورت با ديگران.

اینجا هم مشاهده کنید