پاورپوینت مدیریت ارجاع نمونه هاي بالیني درآزمایشگاههای پزشکی

پاورپوینت مدیریت ارجاع نمونه هاي بالیني درآزمایشگاههای پزشکی

پاورپوینت مدیریت ارجاع نمونه هاي بالیني درآزمایشگاههای پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 22 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

کارایی ارائه خدمات توسط آزمایشگاه ارجاع

  • دامنه آزمایش هایی که آزمایشگاه ارجاع انجام می دهد.
  • زمان چرخه کاری (TAT Turn- Around- Time)  :کوتاه بودن زمان چرخه کاری می تواند یکی دیگر از معیارهای انتخاب آزمایشگاه ارجاع باشد.
  • قالب گزارش دهی : در مواردی که قالب یا شکل گزارش دهی خاصی مد نظر آزمایشگاه ارجاع دهنده باشد، آزمایشگاه ارجاع می تواند گزارش نتایج را بسته به نیازها و معیارهای آزمایشگاه ارجاع دهنده طراحی نماید.

آزمایشگاه ارجاع باید معیارهای واضحی برای نمونه های غیر قابل قبول داشته و شرایط مربوط به " رد نمونه" را مستند کرده و در اختیار آزمایشگاه ارجاع دهنده قرار دهد.

آزمایشگاه ارجاع ملزم است به موقع و به طریق مناسب نسبت به اطلاع رسانی به آزمایشگاه ارجاع دهنده در مواردی نظیر فقدان نمونه مناسب یا کافی نبودن نمونه یا اطلاعات مرتبط با آن، نیاز به نمونه گیری مجدد برای تکرار آزمایش، تاخیر در آماده شدن نتایج به دلایل فنی و گزارش فوری نتایجی که در محدوده بحرانی قرار دارند به بیمار و پزشک درخواست کننده اقدام نماید.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

نکات مهم در خصوص نحوه تدوین قرارداد ارتباط با آزمایشگاههای ارجاع یا ارجاع دهنده

معیارهای انتخاب آزمایشگاه ارجاع

کیفیت خدمات آزمایشگاه ارجاع

ارزیابی سیستم کیفیت

الزامات آزمایشگاه ارجاع دهنده


اینجا هم مشاهده کنید