پاورپوینت مدیریت ریسک و ابزارهای سنجش

پاورپوینت مدیریت ریسک و ابزارهای سنجش

پاورپوینت مدیریت ریسک و ابزارهای سنجش

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 46 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

فرایند سر مایه گذاری

  • نحوه تصمیم گیری سر مایه گذاران ،میزان سرمایه گذاری وزمان سر مایه گذاری را تشریح می کند .شامل 5 مرحله است :
  1. تعیین سیاست سرمایه گذاری
  2. انجام تجزیه وتحلیل اوراق بهادار
  3. تشکیل سبد سرمایه گذاری
  4. تجدید نظر در سبد سرمایه گذاری
  5. ارزیابی عملکرد

تحدب

دیرش وتحدب ،عوامل تعیین حساسیت قیمت در مقابل نرخ سود می باشند که از نظرهندسی در منحنی بازده نمایش داده شد .مفهوم دیرش که پیش از این اشاره شد به تغییرات قیمت در قبال تغییرات نرخ سود با فض خطی بودن این ارتباط اشاره دارد.شکل ساده ی زیر نشان می دهد که تغییرات نرخ سود وتغییرات قیمت رابطه ی غیر خطی دارند.در شکل زیر نمایش دهنده ی تغییرات نرخ سود است که به صورت درصدی محاسبه می شود.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

سرمایه گذاری

وظایف مدیریت مالی

محیط سرمایه گذاری

روش های طبقه بندی بازارهای مالی

ریسک

بهینه سازی پرتفوی مدل مارکویتنز

انواع ریسک

اندازه گیری ریسک

دیرش

تحدب

ارزش در معرض خطر

روش پارامتریک

معیار های ارزیابی عملکرد براساس ریسک کل

 


اینجا هم مشاهده کنید