پاورپوینت آشنایی با مدیریت جامع انتقال فناوری

پاورپوینت آشنایی با مدیریت جامع انتقال فناوری

پاورپوینت آشنایی با مدیریت جامع انتقال فناوری

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 26 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

ابزارهاي سياست علم و فناوري:

ابزار مربوطه به تقاضا:

  • خريدهاي دولتي
  • اختصاص سوبسيد مالي به پذيرش فناوري
  • خدمات اطلاعاتي
  • انتقال فناوري از خارج
  • استانداردهاي فني
  • تشويق شركتهاي كوچك و متوسط

 سياست هاي پشتيبان استراتژي فناوري

  • تأمين اعتبار سرمايه گذاري بلندمدت براي شكل گيري، توسعه و رشد شركتهاي بزرگ تجاري كه عمدتاً در توسعه يا كاربرد فناوري هاي حياتي و ساير فناوري هاي پيشرفته درگير هستند.
  • افزايش تحقيق و توسعه در حوزه هايي كه بخش خصوصي قادر به انجام دادن آن نيست
  • تشويق شركتها به انجام دادن تحقيق و توسعه با اهداف تجاري

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

مديريت فناوري چيست؟

مهمترين دلايل توجه به مديريت فناوري در دنياي كنوني

اهميت فناوري

سياست هاي پشتيبان استراتژي فناوري

روشهاي رسمي انتقال فناوري


اینجا هم مشاهده کنید