پاورپوینت مدیریت بحران وبازاریابی در شرایط جدید

پاورپوینت مدیریت بحران وبازاریابی در شرایط جدید

پاورپوینت مدیریت بحران وبازاریابی در شرایط جدید

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 77 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

مرحله سوم :عبور

  • تلاش برای حفظ موقعیت،شهرت ،اعتبار وآبرو
  • ایجاد حس اعتماد ونگاه وادراک مثبت نسبت به شرکت ومصولات آن
  • حفظ ارتباط با گروههای تأثیرگذار وذینفعان
  • برنامه ریزی برای برطرف کردن موانع و مسائل
  • آماده سازی همگانی برای گذار وتحول

راهکارهای بقا برای شرکتها در شرایط بحران

7- در دوره بحران به جای تحریک احساسات خریداران، مشاور و راهنمای مناسبی برای آنها باشید تا درست تصمیم بگیرند وبه شما اعتماد کنند وبازاریاب شفاهی ومرجع شما باشند.

8- در بحران به جای کاهش کیفیت وقیمت در جستجوی افزایش خدمات وارزش اضافی ودلخواه برای مشتریان باشید.

9- به شاخص ها،معیارها ورفتارها توجه جدی داشته باشید تا عملکردها را بهبود بخشید.

10- آمیزه بازاریابی خود را بازبینی ومتحول کنید تا متناسب با شرایط مشتریان وبازار باشد.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

نکات مهم مدیریت در ابهام

مدیریت بحران

چرخه عمر بحران

آزمایش سلامتی کسب وکار

مدیرت موانع وچالشها

مدیریت مخارج

نکات مهم در نظریه آشوب

چالشهای بازاریابی در شرایط جدید

نیازها وخواسته ها

نکات کلیدی درمدیریت و بازاریابی مجدد

استراتژی جلوگیری از پس رفت

استراتژی آمادگی برای بهبود وتحول

استراتژی پیشرفت

استراتژی های عمومی

راهکارهای بقا برای شرکتها در شرایط بحران


اینجا هم مشاهده کنید