پاورپوینت مدیـریت منابع انسانی پیشرفته

پاورپوینت مدیـریت منابع انسانی پیشرفته

پاورپوینت مدیـریت منابع انسانی پیشرفته

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 48 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

ارزيابي‌ عملكرد

منظور از ارزيابي عملکرد، فرايندي است که به وسيله آن كارِ كاركنان‌ در فوا صلي معين و به طور رسمي ، مورد بررسي نظارت و سنجش و کنترل قرار مي‌گيرد. تا در تأمين منابع انساني، ‌برنامه‌ريزي جذب، آموزش، تعيين مسير شغلي و حقوق و مزايا مورد استفاده قرار بگيرد.

 شناخت‌ كاركنان‌ قوي‌ و اعطاي‌ پاداش‌ به‌ آنها و از اين‌ طريق‌، ايجاد انگيزه‌ براي‌ بهبود عملكرد آنان‌ و ساير كاركنان‌، از جمله‌ علل‌ اصلي‌ ارزيابي‌ عملكرد است‌.

 بديهي‌ است‌ كه‌ ارزيابي‌ عملكرد كاركنان‌ فرايندي‌ بسيار مهم‌ و از حساسترين‌ مسائلي‌ است‌ كه‌ مسئولان‌ سازمان‌ با آن‌ روبرو هستند. اما آنچه بايد در ارزيابي عملكرد مورد توجه قرار بگيرد خود كنترلي و مسئوليت پذيري است .

خود كنترلي

خود كنترلي كه تأثير گذارترين عامل در بهره وري سرمايه انساني است فوايد و پيامد هاي زير را دارد:

  • چون دروني است و با ميل و رغبت انجام مي‌شود ، در بهبود عملكرد و افزايش بهره وري تأثير بنيادي دارد.
  • اگر فرد خودش را مسئول ارزيابي و پي آمدهاي رفتاري اش بداند ، هيچگاه نمي‌كوشد با ارائه اطلاعات نادرست بر عملكرد ضعيف خود سرپوش بگذارد .

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

ماهیت مدیریت منابع انسانی

مدل های مدیریت منابع انسانی

مدیریت تأمین منابع انسانی

مدیریت بکارگیری منابع انسانی

آموزش و توسعه منابع انسانی

توانمند سازی منابع انسانی

مدیریت عملکرد و ارزیابی کارکنان

مدیریت دستمزد و جبران خدمات

مدیریت حفظ و نگهداری منابع انسانی

مدیریت فرهنگ سازمانی

سازمان های یادگیرنده

مدیریت دانش

مدیریت منابع انسانی بین المللی

استراتژی های منابع انسانی

 


اینجا هم مشاهده کنید