پاورپوینت مديريت استراتژيك

پاورپوینت مديريت استراتژيك

پاورپوینت مديريت استراتژيك

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 70 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

تحليل و انتخاب استراتژی

  • مديريت استراتژيک يک جعبه ابزار نيست ، بلکه يک شيوه تفکر تحليلی و يک تعهد برای تخصيص منابع در اجراست . برنامه ريزی استراتژيک صرفا يک ضرب و تقسيم نيست ، بسياری از موضوعات مهم در مديريت استراتژيک اصولا قابل کمی شدن نيستند.

ماتریس TOWS

1- در SO سازمان می کوشد با استفاده از نقاط قوت داخلی از فرصتهای خارجی استفاده کند. معمولا سازمان برای رسیدن به چنین موقعتی از استراتژی های WO,ST,WT استفاده می کند تا به آنجا برسد که بتواند از استراتژی های SO استفاده کند.

2- در WOسازمان با بهره برداری از فرصتهای موجود در محیط می کوشد نقاط ضعف داخلی را از بین ببرد. مثلا قطعه ای در اتومبیل می تواند سوخت و زمان را کاهش دهد ولی کارخانه ها فاقد فناوری برای تولید آن هستند.

ماتريس ارزيابی موقعيت و اقدام استراتژيک (SPACE)

  • متغيرهايی را که معرف موارد توان مالی(FS) مزيت رقابتی (CA) ، ثبات محيط (ES)  و قدرت صنعتی (IS)  باشند ، انتخاب کنيد.
  • به اين متغيرها از 1+ (بدترين) تا 6+ (بهترين) نمره بدهيد و دو بازوی FS و IS را تشکيل دهيد. دو بازوی ES و CA را برای هر يک از متغيرها تشکيل و از 1- (بهترين) تا 6- (بدترين) نمره بدهيد.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

بررسی عوامل داخلی

فرایند بررسی عوامل داخلی

تحليل عوامل داخلی(IFE)
(Internal Factor Evaluation)

 روش SWOT

ماتريس رشد و سهم بازار(ماتريس (BCG

ماتريس ارزيابی موقعيت و اقدام استراتژيک space

ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی( QSPM)
quantitative strategic planning matrix


اینجا هم مشاهده کنید