پاورپوینت مديريت تحول

پاورپوینت مديريت تحول

پاورپوینت مديريت تحول

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 40 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

نيرو ها و عوامل تغيير

 • تغيير پايگاه هاي ارزشي
 • تغييرات و تحولات تكنولوژيكي پيشرفت هاي روز افزون
 • روندها و حوادث سياسي،اجتماعي و اقتصادي
 • رشد آگاهي و مهارت هاي استراتژيك مديران و كاركنان
 • رقابت
 • سياست هاي جهاني
 • انفجار انتظارات جامعه
 • تقاضاهاي مصرف كنندگان

دلايل مربوط به مديران و سرپرستان

 • عدم موفقيت در بيان و تشريح دلايل دقيق تغيير
 • عدم موفقيت در نشان دادن ضرورت
 • عدم اجازه مشاركت كاركنان ذينفع در تغيير
 • در نظر نگرفتن الگوهاي گروه هاي كاري
 • عدم موفقيت در مطلع نگهداشتن كاركنان در باره تغيير

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

مدیریت تحول

مبانی تحول سازمانی

تغيير سازماني

نيرو ها و عوامل تغيير

دوره هاي تغيير

مدل هاي تغيير

دسته بندي پژوهش ها از نظر بسي

مراحل پژوهش در عمل

انواع تغيير

دلايل مربوط به مديران و سرپرستان

عوامل مربوط به كاركنان


اینجا هم مشاهده کنید