پاورپوینت برنامه ريزي مهندسي حمل و نقل و تحليل جابجايي مواد

پاورپوینت برنامه ريزي مهندسي حمل و نقل و تحليل جابجايي مواد

پاورپوینت برنامه ريزي  مهندسي حمل و نقل و تحليل جابجايي مواد

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 89 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

از همان آغاز زندگي انسان در پهنه اين کره خاکي، حمل و نقل همواره قسمت عمده اي از امکانات و منابع را به طور مستقيم به خود اختصاص داده است.

 اهداف برنامه ريزي حمل و نقل

  • اهداف: ممکن است بهبود خدمات فعلي و يا ارائه يک طرح جامع از يک سيستم توسعه يافته جديد را شامل گردد.
  • اهداف (Objectives): عبارتند از مجموعه اي از مقاصد و مطلوبيت ها که برنامه ريزي در راستاي نيل به آن صورت مي پذيرد.
  • گزينه ها يا آلترناتيوها (Alternatives): راه هايي هستند که هر يک به نوعي ما را به هدف تعيين شده مورد نظر مي رساند.

 برنامه ريزي کوتاه مدت

برنامه ريزي کوتاه مدت: شامل اقدامات مورد نياز براي ايجاد تعادل مي باشد.

1- کاهش مؤثر در تقاضا ©بهبود سرويس هاي اتوبوسراني، استفاده از IT

2- افزايش مؤثر در عرضه

به طور مثال:

  • بررسي عملکرد سيستم حمل و نقل شهري
  • کاهش وابستگي شهروندان به وسيله نقليه شخصي
  • کاهش مصرف بنزين در سيستم حمل و نقل شهري
  • بهبود و ايمني (تعداد افراد کشته)

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

مقدمه اي درباره مهندسي حمل و نقل

تأثيرات حمل و نقل

اهداف برنامه ريزي و گزينه ها

نهادها و ارگان ها

عوامل مؤثر در سيستم حمل و نقل

سيستم هاي حمل و نقل

برنامه ريزي در حمل و نقل

اجزاي اساسي

انواع برنامه ريزي

مدل هاي پيش بيني

برنامه ريزي حمل و نقل عمومي

مراحل کلي

ارزيابي عملکرد سيستم

برنامه ريزي حمل و نقل درون کارخانه اي

روش SHA

استقرار

آناليز حرکات

روش هاي حمل و نقل مواد

 

 


اینجا هم مشاهده کنید