پاورپوینت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

پاورپوینت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

پاورپوینت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 18 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

فقدان چارچوب ارزشی مرجع

  • از آنجایی که مبانی ارزشی سیاستگذاری های سلامت در کشور تا به حال حول ایدئولوژی اسلامی-شیعی بطور شفاف تدوین نشده است، چارچوب های ارزشی تصمیم گیرندگان، متکثر (Plural)، ضمنی (Implicit) ، ناپایا (Unreliable) و بعضاً انحرافی (Deviated) می باشد.
  • در غیاب یک چارچوب ارزشی مرجع، تقابل ترجیحات ارزشی (Value Preferences) در محیط سیاستگذاری در نهایت یا موجب گرته برداری کورکورانه از سیاست ها (و به تبع آن ارزش های) بیگانه می شود و یا سبب دلسردی ارزشی (Value Frustration) و حجت قرار دادن صِرفِ شواهد علمی به عنوان مبنای سیاست های سلامت می گردد.

نیاز به یک نردبان ارزشی

  • متاسفانه در اغلب موارد هر یک از گزینه های سیاستگذاری به تنهایی قادر به آدرس دهی به همه اهداف ارزشی نیستند.
  • اولویت دادن به ارزش ها در سناریوهای مقابله ای (و نه فهرست کردن ارزش ها) مبنای تمایز ایدئولوژی های مختلف می باشد.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

درونداد ارزشی سیاستگذاری ها

فقدان چارچوب ارزشی مرجع

چارچوب های ارزشی وارداتی

فقدان ارزش فهرست نمودن ارزش ها

نیاز به یک نردبان ارزشی

تدوین چارچوب ارزشی مرجع


اینجا هم مشاهده کنید