پاورپوینت اعمال یداوی و جراحیهای صغیر(فصد، سل و بتر)

پاورپوینت اعمال یداوی و جراحیهای صغیر(فصد، سل و بتر)

پاورپوینت اعمال یداوی و جراحیهای صغیر(فصد، سل و بتر)

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

قابل ویرایش 42 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

تعريف فصد:

فصد استفراغی است کلی که در آن اخلاط اربعه به طریق تفریق اتصال معتدل عروق، در اثر نیشتر خارج می گردند.

دلائل برتری فصد بر سایر استفراغات :

.فصد امری اختیاری است و در هر زمان و از هر رگ یا عضو خاص و به هر مقدار که لازم باشد می توانند خارج نمایند.
2.میزان اخلاط خارج شده بر حسب ضرورت قابل تغییر است.
3.چون فصد قابل کنترل و اختیاری است به راحتی می توان آن را قطع کرد.

چه کسانی شایسته خروج خون می باشند؟

کسانیکه مبتلا به امراض دمویه باشند که در این صورت اخراج خون واجب و ضروری است.

کسانیکه مستعد و آماده بروز امراض دمویه به دلیل کثرت و یا تغییر خون باشند.

کسانیکه از ترس ایجاد مرض و آفتی عظیم بدون کثرت خون و تغییر آن فصد می شوند.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

تعريف فصد:

دلائل برتری فصد بر سایر استفراغات :

چه کسانی شایسته خروج خون می باشند؟

اندیکاسیون نسبی فصد :

کنتراندیکاسیون فصد :

احکام تثنیه فصد :

انديكاسيون تأخير در تثنيه فصد:

انتخاب نوع برش در ورید:

انتخاب نوع برش در شریان:

اندیکاسیون فصد در شب :

زمان فصد:

قوانین کلی فصد :

اندیکاسیون فصد در زنان حامله :

احکام فصد بر حسب انواع تب (حمی) :

نکاتی كه بايد قبل و بعد از فصد به آن توجه شود:

عروق قابل فصد در سر و گردن و حلق :

عرق جبهه

عروق یافوخ

عرق الصدغین

عرق الماقین

عروق خلف گوش

چهار رگ

دلائل عدم انجام فصد شریان:

سل:

کتابهای تخصصی فصد


اینجا هم مشاهده کنید