پاورپوینت مروری بر فیزیولوژی انسانی

پاورپوینت مروری بر فیزیولوژی انسانی

پاورپوینت مروری بر فیزیولوژی انسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 13 اسلاید

                                                   

قسمتی از اسلایدها

ارتباط سیستم صفراوی و لوزالمعده با روده باریک

صفرا - 1 لیتر – آب و الکترولیت ، چربی  ( تری گلیسرید ،فسفولیپید و کلسترول )- بیلیروبین ، املاح صفراوی و آلکالین فسفاتاز   

شیره لوزالمعده ( 2 تا 5/2 لیتر در شبانه روز ) - آب و الکترولیت ،  آنزیم : پروتئازهای هضم کننده پروتئین ( تریپسین ، کیموتریپسین ، الاستاز و کربوکسی پپتیداز) هضم کننده قندها ( آلفا آمیلاز ) -هضم کننده چربی( لیپاز ، فسفولیپاز و کلستریل استر هیدرولاز )- هضم کننده  اسید نوکلئیک ( دزوکسی ریبونوکلئاز و ریبونوکلئاز(

تنظیم  3 مرحله ای ترشحات پانکراس

کنترول در 3 مرحله

1- مرحله سری توسط تحزیک عصب پاراسمپاتیک واگ و رهایش استیل کولین و گاسترین

2- مرحله معدی- گاسترین و رفلکس واگوواگال

3- مرحله روده ای- سکرتین  و          کوله سیستوکینین

 

فهرست مطالب و اسلایدها

فیزیولوژی گوارش

1- ارتباط سیستم صفراوی و لوزالمعده با روده باریک

 2-هضم و جذب در  روده باریک

3- اعمال فیزیولوژیک روده بزرگ

 

 


اینجا هم مشاهده کنید