پاورپوینت کمک‌هزینه دستیاران دوره تخصصی، فلوشیپ و فوق‌تخصصی

پاورپوینت کمک‌هزینه دستیاران دوره تخصصی، فلوشیپ و فوق‌تخصصی

پاورپوینت کمک‌هزینه دستیاران دوره تخصصی، فلوشیپ و فوق‌تخصصی

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 20 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

ماده  16 پرداخت مبتنی برعملکرد پزشکان: هيات مکلف است نسبت به پرداخت کمک‌هزینه به دستیاران دوره تخصصی، فلوشیپ و فوق‌تخصصی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی که در ساعات غیرموظفی در فرایندهای ارائه خدمت در بیمارستان مشارکت داشته اند، اقدام نماید.

مرحله 1: تعیین سهم دستیاران هر بخش

گام 1: ساماندهی دستیاران به تفکیک بخش های آموزشی متناسب با ساختار بیمارستان

گام 2: محاسبه میانگین کارانه اعضای هیات علمی شاغل در بیمارستان

گام 3: محاسبه درصد سهم دستیاران از درآمد هر بخش

گام 4: محاسبه درآمد قابل توزیع  دستیاران هر بخش

 

فهرست مطالب و اسلایدها

مرحله 1: تعیین سهم دستیاران هر بخش

اماندهی دستیاران به تفکیک بخش های آموزشی متناسب با ساختار بیمارستان

محاسبه میانگین کارانه اعضای هیات علمی شاغل در بیمارستان

محاسبه درصد سهم دستیاران دوره تخصصی، فلوشیپ و فوقتخصصی

محاسبه درآمد قابل توزیع دستیاران هر بخش

مرحله 2: توزیع بین فردی سهم دستیاران

محاسبه امتیاز ارشدیت دستیار

محاسبه ضریب کیفی عملکرد دستیار

جدول ضریب کیفی عملکرد دستیاران

محاسبه کمکهزینه نهایی هر یک از دستیاران

کنترل اسناد مالی پرداختی دستیاران دوره تخصص، فلوشیپ و فوق تخصص

سقف کمک هزینه دستیاران


اینجا هم مشاهده کنید