پاورپوینت تاژكداران نسج و خون

پاورپوینت تاژكداران نسج و خون

پاورپوینت تاژكداران نسج و خون

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 27 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها
بيماري ليشمانيوز توسط تک ياخته جنس ليشمانيا ايجاد می شود.

انگل تاژكدار مهره داران (به صورت آماستيگوت) و بي مهرگان (به صورت پروماستيگوت)

داراي گونه هاي متفاوت

بسته به گونه انگل و واکنش ميزبان طيف گسترده ای از تظاهرات بالينی مشاهده مي شود (لیشمانیوز پوستی، پوستی مخاطی و احشایی).

350 ميليون نفر در دنيا در معرض ابتلا به اين بيماری هستند.

ليشمانيوز پوستی قبل از کشف عامل بيماری شناخته شد.

در قرن سوم  زكرياي رازي ليشمانيوز پوستي را تحت عنوان زخم بلخ توصيف نمود.

در قرن پنجم  بوعلي سينا در كتاب قانون از زخمي بنام خيرونيه ياد مي‏كند كه مدتها دوام داشته و در برابر داروهاي گوناگون مقاوم بوده است.

 در سال 1856، Polak پزشك آلماني و از اساتيد مدرسه دارالفنون تهران شرح جامعي درباره اين بيماري نوشته و آن را به دو نوع حاد و مزمن تقسيم كرد.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

مورفولوژي

آماستيگوت

پروماستيگوت

ميزبان  ناقل

انواع ليشمانيوز جلدي

تشخيص

كنترل و پيشگيري

درمان

ليشمانياي مخاطي- جلدي

ليشمانيا دونواني

نشانه شناسي

آسيب شناسي

تشخيص

درمان


اینجا هم مشاهده کنید