پاورپوینت آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه

پاورپوینت آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه

پاورپوینت آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 50 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

کمپلکس  چند مفصلی شانه  :

شانه از 5 مفصل تشکیل شده:

1- اسکاپلو هوموال یاشانه

2- ساب دلتوئید  یا مفصل دوم شانه

3 -اسکاپلولوتوراسیک                                              4-  آکرومیوکلاویکولار

5- استرنوکلاویکولار

کپسول مفصلی

محل قرار گیری آن در استخوان هومروس:            

Anatomical neck

محل قرار گیری آن روی اسکاپولا: Glenoid cavity                          

علت متحرک زیاد مفصل شانه:

وجود فاصله بین تنه هومروس و تنه

شکل و ضعیف بودن کپسول مفصلی

کوچک بودن سطح مفصلی کتف نسبت به سطح مفضلی بازو

 

فهرست مطالب و اسلایدها

کمپلکس  چند مفصلی شانه  :

سطوح مفصلی در شانه

 کپسول مفصلی

رباطهای مفصل شانه :

نوع مفصل

مفصل ساب دلتوئید :

مفصل اسکاپولوتوراسیک :

سطوح مفصلی:

دیسک مفصلی :

رباط های مفصل استرنوکلاویکولار:

نوع مفصل :

مفصل آکرومیوکلاویکولار:

مفصل آکرومیوکلاویکولار

رباط های مفصل آکرومیوکلاویکولار :

رباط های مفصل آکرومیوکلاویکولار :

عضلات ناحیه کمربند شانه :

عضله ذوذنقه ( Trapezius )

ذوذنقه قسمت دوم

ذوذنقه قسمت سوم

عضله متوازی الاضلاع Rhomboids

سینه ای کوچک : Pectoralis minor

عضله دالی (deltoid)

دلتوئید

عضله فوق خاری (supraspinatus)

عضله سینه ای بزرگ (pectoralis major)

عمل عضله سینه ای بزرگ

عضله غرابی بازویی (coracobrachialis)

 

عضله پشتی بزرگ (latissimus dorsi)

عضله گرد بزرگ (teres mojor)

عضله تحت خاری – گرد  کوچک (infraspinatus – teres minor)

عضله تحت کتفی (sabscapularis)

عمل عضله دو سر بازویی

عضله سه سربازویی (triceps)


اینجا هم مشاهده کنید