پاورپوینت مقایسه مدیریت ژاپنی

پاورپوینت مقایسه مدیریت ژاپنی

پاورپوینت مقایسه مدیریت ژاپنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:21 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

•در روم باید مانند رومیان رفتار کرد. ملتها و کشورها متفاوتند و فرهنگها و آداب رسوم خود را دارند  مدیران باید این تفاوتها را درک  کرده مطابق آن رفتار خاصی از خود نشان دهند . مدیران آگاه خوب میدانند که شیوه مدیریتی بهتر در هر کشور و هر منطقه ای بستگی به فرهنگ آن کشور دارد حتی افراد داخل یک منطقه نیز ممکن است اعم از زنان و مردان دارای فرهنگ ها علایق خاصی باشند. مدیریت موثر بخوبی این تفاوتها را درک کرده و اداره میکند.اینجا هم مشاهده کنید