پاورپوینت مديريت تحول

پاورپوینت مديريت تحول

پاورپوینت مديريت تحول

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:40 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

1- در تغيير بايد شيوه تفكر عوض شود
2- كوچك آغاز كنيد و بتدريج رشد نماييد
3- چيزي بدون تعهد اتفاق نمي افتد
4- سازمانها شبكه هاي مشاركت هستند اگر نحوه مشاركت را تغيير
    دهيد سازمان را تغيير داده ايد 
5- بعنوان مدير هدايت نكنيد در تغييرات مشاركت نماييد
6- حمايت مديران ارشد را جلب كنيد
7- بعنوان تسهيل گر عمل نماييد
8- انعطاف پذير باشيد
9- كارهاي كوچك را بپذيريد
 

 

فهرست مطالب واسلایدها:

سه شاهراه تحولات و تغييرات

مدیریت تحول

مبانی تحول سازمانی

تغيير سازماني

نيرو ها و عوامل تغيير

سطوح تغيير

دوره هاي تغيير

منحني تغيير در سازمان

مدل هاي تغيير

(كرت لوين ) دو ايده در مورد تغيير دار

فرآيند تغيير

مدل تغييرهاروي و براون

مدل چرخه زندگي سازمانی از ديد داني سيلر و همكاران

پژوهش در عمل

انواع پژوهش در عمل

مقاومت در برابر تغيير

منابع ايستادگي در برابر تغيير

دلايل مربوط به مديران و سرپرستان

عوامل مربوط به كاركنان

شيوه هاي كاهش يا غلبه بر ايستادگي در برابر تغيير

نتيجه گيري و پيشنهادات

 

 


اینجا هم مشاهده کنید