پاورپوینت مغز و نخاع

پاورپوینت مغز و نخاع

پاورپوینت مغز و نخاع

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

قابل ویرایش 51 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها
میزان جریان خون برای تمام مغز حدود750 میلی لیتر در دقیقه است.

 15 درصد برون ده قلبی کل در حالت استراحت به مغز اختصاص دارد.

 میزان جریان خون مغز 50 تا 65 میلی لیتر برای هر 100 گرم مغز در دقیقه است.

مصرف اکسیژن مغز در حدود 5/3 میلی لیتر برای هر 100 گرم مغز در دقیقه است

 عمل مغز در فشار اکسیژن(وریدی) کمتر از 20 میلیمتر جیوه شروع به اختلال می کند.

  عوامل موثر بر جریان خون مغز:

الف) عوامل متابولیک

1- غلظت کربن دی اکسید

2- غلظت یون هیدروژن

3- غلظت اکسیژن

ب) عوامل عصبی شامل سیستم عصبی سمپاتیک

 

فهرست مطالب و اسلایدها

عوامل موثر بر عمل مغز

عوامل موثر بر جریان خون مغز:

مشخصات گردش خون مویرگی مغز:

منشاء مایع نخاع:

محل شبکه کوروئید:

اعمال مایع نخاع:

مشخصات مایع نخاع:

محل های جذب مایع نخاع

عواملی که بطور طبیعی بر فشار مایع نخاع تاثیر می گذارند

علل افزایش فشار مایع نخاع

نسبت نفوذپذیری مواد از سد خونی مغزی

انواع هیدروسفالی

علل هیدروسفالی انسدادی

علل هیدرو سفالی ارتباطی :

علل هیدروسفالی با فشار طبیعی:

  اندیکاسیون های پونکسیون لومبر

کنتراندیکاسیون های پونکسیون لومبر

عوارض پونکسیون لومبر

اقدامات پرستاری پس از پونکسیون لومبر

علل فقدان متابولیسم بی هوازی در مغز


اینجا هم مشاهده کنید