پاورپوینت دستورالعمل برنامه حمایت ازماندگاری پزشکان در مناطق محروم

پاورپوینت دستورالعمل برنامه حمایت ازماندگاری پزشکان در مناطق محروم

پاورپوینت دستورالعمل برنامه حمایت ازماندگاری پزشکان در مناطق محروم

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 31 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

شمول دستورالعمل

کلیه پزشکان متخصص، فلوشیپ یا فوق تخصص و پزشکان عمومی شاغل در اورژانس بیمارستان ها و اورژانس های پیش بیمارستانی که به صورت تمام وقت جغرافیایی (اعم از تمام وقت هیأت علمی و تمام وقت درمانی) در مناطق کمتر توسعه یافته کشور با هرگونه رابطه استخدامی (رسمی، پیمانی، قراردادی، متعهد خدمت و سایر روابط استخدامی) مشغول به خدمت می باشند مشمول این برنامه قرار می گیرند

تعهدات پزشکان ماندگار

فعالیت تمام وقت در واحدهای آموزشی درمانی و درمانی تابعه دانشگاه و عدم فعالیت پزشکی در قالب مطب، درمانگاه، مراکز جراحی محدود و بیمارستان های خصوصی، خیریه و سایر مراکز عمومی غیر دولتی

آمادگی ارائه خدمات به صورت 24 ساعته و در ایام تعطیل در قالب آنکالی، مقیمی و کلینیک عصر

عدم دریافت هرگونه وجهی از بیماران خارج از روال رسمی صندوق بیمارستان برنامه

رعایت بسته حداقلی ارائه خدمات

 

فهرست مطالب و اسلایدها

شمول دستورالعمل

تعهدات پزشکان ماندگار

بسته حداقلی خدمات

پرداخت ثابت به پزشکان عمومی

پرداخت به پزشکان متخصص و فوق تخصص

میزان پرداخت به پزشکان ماندگار

معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد پزشکان ماندگار

نحوه برخورد با پزشک متخلف

نحوه تخصیص اعتبار

نظارت بر اجرای دستورالعمل

تعهدات پزشکان مقیم

مشمولین دستورالعمل

الزامات برنامه

مراکز مشمول

معیارهای ارزیابی عملکرد پزشکان مقیم

حق الزحمه مقیمی

میزان پرداخت به پزشکان مقیم

نظارت بر اجرای دستورالعمل


اینجا هم مشاهده کنید