پاورپوینت مبانی تعیین نقص عضو و ازکارافتادگی در سرگیجه

پاورپوینت مبانی تعیین نقص عضو و ازکارافتادگی در سرگیجه

پاورپوینت مبانی تعیین نقص عضو و ازکارافتادگی در سرگیجه

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 40 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

راهنمای ارزیابی نقص عضو دائمی

نقص عضو(Impairment): ازبین رفتن، ازدست رفتن استفاده یا اختلال در هر بخش بدن یا عضو یا عملکرد عضو

ازکارافتادگی(Disability): دگرگونی توانائی فرد برای پاسخگوئی به نیازهای شخصی، اجتماعی یا شغلی به دلیل نقص عضو

سازمان بهداشت جهانی(1999)

نقص عضو: مشکلاتی در عملکرد یا ساختمان بدن به صورت انحراف قابل توجه یا ازبین رفتن

نقص عضوهای ساختمانی شامل ناهنجاری، کاستی، ازبین رفتن، یا سایر انحراف های قابل توجه در ساختمان های بدن  است.

سازمان بهداشت جهانی(1999)

ازکارافتادگی:

محدودیت فعالیت عبارت است از دشواری در ایفا، اجرا یا تکمیل یک فعالیت در سطح شخص.

دشواری شامل همه راه هائی  است که از طریق آنها ممکن است انجام فعالیت تحت تاثیر قرار گیرد.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

نقص عضو: Permanent Impairment

ازکارافتادگی: Disability

راهنمای ارزیابی نقص عضو دائمی

سازمان بهداشت جهانی(1999)

چرا «کار» در تعیین درصد «نقص عضو» در نظر گرفته نشده است؟

جدول مقادیر ترکیبی

چه زمان نقص عضو را حساب می کنیم؟

قواعد بررسی

سرگیجه و قانون

ارتباط با تروما

نقص عضو

ازکارافتادگی

ازکارافتادگی ناشی از سرگیجه


اینجا هم مشاهده کنید