پاورپوینت جهاد اندیشه

پاورپوینت جهاد اندیشه

پاورپوینت جهاد اندیشه

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 35 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

  • اگر چیز نجس را زیر شیری که متصل به کر است بشویند آبی که از آن چیز می ریزد اگر متصل به کر باشد و بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد ، پاک است.
  • اگر مقداری از آب کر یخ می بندد و باقی آن به قدر کر نباشد چنانچه نجاست به آن برسد نجس می شود و هر قدر از یخ هم که آب شود نجس است .

آب چاهی که از زمین می جوشد اگر چه کمتر از کر باشد ، چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتی که بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نکرده پاک است .

  • اگر آب باران یا آب دیگر ، در گودالی جمع شود و کمتر از کر باشد ، چنانچه بعد از قطع شدن باران ، نجاست به آن برسد نجس می شود.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

آبها

احکام تخلی

حسن ختام


اینجا هم مشاهده کنید