پاورپوینت کوره های قوس الکتریک

پاورپوینت کوره های قوس الکتریک

پاورپوینت کوره های قوس الکتریک

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 24 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

کوره های الکتریکی را می توان به سه گروه زیر تقسیم کرد :

1-کوره  قوس الکتریک

2-کوره های القایی

3-کوره های  مقاومتی

فراروند تکامل کوره های قوس الکتریک

تولید فولاد به روش قوس الکتریک تقریبا از اوایل سده میلادی جاری آغاز گردید و تحقیقات زیادی در راستای بهره وری بیشتر و کاهش ضرایب  مصرف انرژی و در نهایت اقتصادی کردن تولید صورت پذیرفت .

در شکل 1 روند کاهش مدت زمان ذوب و مصرف انرژی الکتریکی در نتیجه  بکارگیری تکنیک  جدید تولید در کوره قوس الکتریک و در شکل 2 مقایسه تراز انرژی برای یک کوره 80تنی در سال 1963 و یک کوره 155 تنی در سال 1985 نشان داده شده است .

روشهای کاهش مصرف انرژی  الکتریکی کوره ها

1- دهش اکسیژن به عنوان حامل انرژی :

مقداری از انرژی حرارتی مورد نیاز ذوب را می توان از طریق  دمش گاز اکسیژن به داخل جمام ذوب بدست آورد .

2-کاهش مدت زمان ذوب :

استفاده از انرژی الکتریکی  بیشتر ،در مدت زمان کمتر موجب کاهش تلفات و افزایش راندمان انرژی الکتریکی می شود که به سه عامل  عمده زیر وابسته است :

قدرت ترانسفورماتورهای کوره

نوع آهن قراضه  مصرفی از نظر وضعیت و کیفیت

امکانات بهره گیری از مواد کمک ذوب

عملیات اساسی در راستای بهبود بهره وری کوره های الکتریکی

الف )بالا بردن قدرت ترانسفورماتور

ب)تعبیه سیستم های خنک کننده با آب

ج)ایجاد و استفاده  از تجهیزات  جدید متالوژی

د)انتقال محل خروج فولاد به کف کوره

و)استفاده از مشعل های کمکی با سوخت های مختلف

ز)ایجاد اتوماسیون در حد لازم و کافی برای بهینه کردن عملیات راهبری فرآیند

ح)پیش گرمایش قراضه بوسیله هوای گرم خروجی از کوره

 

فهرست مطالب و اسلایدها

کوره های قوس الکتریک

فراروند تکامل کوره های قوس الکتریک

روشهای کاهش مصرف انرژی  الکتریکی کوره ها

عملیات اساسی در راستای بهبود بهره وری کوره های الکتریکی

کوره های قوس الکتریک DC

ذخیره سازی سرما(انباره های سرما )

سیستم انباره سرما

مواد انباشت سرما

سیستم انباشت یخ

سیستم استاتیک انباشت یخ

 کاستیهای این سیستم :

یخچال و فریزر

نگهداری مواد غذایی

روشهای کاهش مصرف برق یخچال


اینجا هم مشاهده کنید