پاورپوینت ژئومورفولوژي ساختماني

پاورپوینت ژئومورفولوژي ساختماني

پاورپوینت ژئومورفولوژي ساختماني

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:283 اسلاید 

 قابل ویرایش:4 اسلاید انگلیسی

 

قسمتی از اسلایدها:

تمام عواملی که حفر جریان آبی را نسبت به جریان دیگر سرعت بخشند ، شرایط مناسبی برای اسارت بوجود می آورند. اینجا هم مشاهده کنید